Urjalan Sanomat

Urjalan SanomatUrjalan Sanomat on itsenäisen Suomen ikäinen paikallislehti. Sen syntyaikaan perustettiin paljon muitakin lehtiä sekä kansanvalistuksellisista syistä että tueksi kasvavalle liike-elämälle. Urjalan Sanomien toimitusajatus ja omistuspohja ovat kestäneet aikaa: lehti on edelleen urjalalaisten omistuksessa, ja sisällön pääpaino on Urjalan asioissa ja ilmiöissä. Lehteä luetaan silti paljon muuallakin, sekä muissa osissa Pirkanmaata että etenkin pääkaupunkiseudulla. Siellä on paljon Urjalan kesäasukkaita, jotka ovat hyvin sitoutuneita mökkipaikkakuntaansa ja kiinnostuneita Urjalan tapahtumista.

Urjalan Sanomien toimitus on kolmihenkinen. Konttorin puolella työskentelee kaksi henkilöä. Ilmoitusvalmistuksesta vastaa Heli Kettunen, ilmoitusmyynnistä ja tilausasioista puolestaan Maarit Rimpinen.
Päätoimittaja, toimitusjohtaja Olli Ristimäki on syntyperäinen urjalalainen ja otti tuntumaa lehdentekoon jo kesätoimittajana vuonna 2000. Sen jälkeen hän kävi muualla opiskelemassa ja teki jonkin aikaa lehtitöitä ja yritysviestintää pääkaupunkiseudulla. Urjalan Sanomien päätoimittajan tehtävä tuli tarjolle juuri sopivalla hetkellä. ”Yhdessä tekemisen tapa korostuu täällä ihan eri tavalla kuin esimerkiksi maakuntalehdissä. Esimiehenä suurimpia haasteita vastuun jakaminen. Se on korostunut tänä vuonna, kun olen itse osittaisella hoitovapaalla. Esimerkiksi vastikään lanseerattu digilehtemme todistaa, että työnjako on toiminut.”

Vt. päätoimittaja Minna Mäkelä tuli Urjala Sanomiin vuonna 1998 ”kolmeksi kuukaudeksi” silloisen päätoimittajan Eino Kajavan pyytämänä. ”Parasta on nimenomaan pienen lehden tekeminen. Työ on monipuolista, saan jatkuvasti tavata uusia ihmisiä jopa täällä Urjalassa. Työyhteisö on hyvä. Meitä on vähän ja luotamme toisiimme. Välillä haaveilen kolmivuorotyön erilaisesta rytmistä ja säntillisistä työajoista, mutta se menee nopeasti ohi.”

Toimittaja Sini Ovaskainen on toimittanut Urjalan Sanomia vuoden 2014 alusta. Syntyperäinen porilainen aloitti viestintäalan opintojen jälkeen työt Ulvilan Seutu -lehden palveluksessa. Sitten tuli aika lähteä katsomaan, miten samat asiat tehdään muualla. ”Täällä ne tehdään hyvin ja hyvässä hengessä. Kaikilla on sama tavoite ja päämäärä, ja lopputulos syntyy todellisen yhteistyön tuloksena.”

Toimitus löytää helposti kolme tärkeintä journalistista periaatettaan:

Luotettavuus. ”Sen, mitä kerrotaan, on oltava totta. Jos luotettavaa faktaa ei ole saatavissa, jäämme odottamaan tai jätämme kokonaan kirjoittamatta”, Olli Ristimäki sanoo.

Puolueettomuus ja tasapuolisuus. ”Toimituksellisen linjan puolueettomuutta kyseenalaistetaan koko ajan, ja niin pitääkin. Jokainen lehti on lukematon määrä valintoja. Toivon lukijoiden ymmärtävän, että yksittäisessä lehdessä emme välttämättä ole sataprosenttisen tasapuolisia, mutta pidemmällä aikavälillä kaikki osapuolet saavat äänensä kuuluville. Lehti on jatkumo, jota seuraamalla saa kattavaa tietoa ja voi todeta tasapuolisuuden”, Ristimäki sanoo.

Tasapaino. Medialla on suuri portinvartijan valta: se antaa äänen tai vaientaa. Urjalan Sanomat haluaa päästää esille erilaisia ääniä, arvostuksia ja uskomuksia. Kaikesta voi kirjoittaa ja kaikkeen voi löytää journalistisesti kestävän näkökulman. ”Toimittajan tulee kertoa faktat ja jättää lukijalle vastuu oman mielipiteensä muodostamisesta”, Sini Ovaskainen muistuttaa. Kaikkea ei voi eikä saakaan pureskella valmiiksi.

Yhteistyö Urjala Soikoon! -festivaalin kanssa on Urjalan Sanomille mieluisaa. ”Urjalassa on viime vuosina lopetettu kaikenlaista: monta koulua, kyläkauppa, ja kirjastoautokin lakkasi tekemästä kierroksiaan. Ikävien uutisten lomassa on ilo päästä kertomaan lukijoille myös myönteisistä asioista. Urjalan Sanomat tekee koko ajan myös imagotyötä oman paikkakunnan hyväksi, ja kulttuuritapahtumat ovat merkittävä vetoapu siinä työssä”, Olli Ristimäki toteaa.

Millaisen jutun toimitus sitten toivoisi vielä pääsevänsä kirjoittamaan? Kolmen kärki löytyy tässäkin helposti: ”Urjalan väkiluku ylitti 10 000 henkeä.” ”Nuutajärven lasitehtaan tuotanto aloitettiin uudelleen.” Ja sitten se ajankohtaisin: ”Urjala Soikoon! ylitti odotukset.”

Urjalan Sanomat esittelee digiuudistustaan lauantaina 17.10. Urjala Soikoon! -tapahtumassa sekä Säätiötalolla että Pikku-Linnassa.